Professionals delen visie op uiterlijke verzorging en mode bij Zadkine

Zadkine Schoonheidsspecialist MBO-4Blijf het mooie ambacht centraal stellen binnen de opleidingen, handwerk zal altijd nodig zijn’: een belangrijke boodschap van het bedrijfsleven aan Zadkine deze week tijdens een inspirerende branchebijeenkomst. Zadkine Uiterlijke Verzorging nodigde bedrijven uit om open te praten over hun wensen voor het beroepsonderwijs. De opkomst was groot: ongeveer 25 vertegenwoordigers uit modeateliers, beautycenters, schoonheidssalons, kapsalons en zelfs kappersketens deelden hun visie op hun vak en het onderwijs bij Zadkine.

Belangrijk in het onderwijs

Kennis van de vakvaardigheden en de vaktaal is belangrijk in het onderwijs, evenals commerciële vaardigheden en leren werken met moderne apparatuur. Echter, de grootste wens van bedrijven is aandacht voor een goede beroepshouding. Ze willen graag investeren in de ontwikkeling van jongeren, door het geven van gastcolleges, aanbieden van stages en mee te denken over het onderwijs. Ze verwachten er wel iets voor terug: stagiaires die graag willen leren, bereid zijn zich te ontwikkelen, inzet tonen en nieuwsgierig en klantgericht zijn. Dit laatste is met name van essentieel belang voor bedrijven in deze branche.

Opleiding ‘eigen’ maken

Dankzij de landelijke herziening van de kwalificatiestructuur per september 2016 kunnen studenten hun opleiding meer ‘eigen’ gaan maken. Via keuzedelen kiezen ze of ze zich gaan specialiseren of juist verbreden, zodat de opleiding beter zal aansluiten bij hun interesses en waar ze goed in zijn. Bedrijven verheugen zich hierop, het onderwijs kan hierdoor namelijk direct aansluiten op trends en daarmee de actuele behoeften van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft voorkeur voor digitaal patroontekenen, ondernemen, herenvak, sportmassage en pedicure. Bovendien geven ze aan dat studenten hierdoor waardevoller worden op de arbeidsmarkt en werkgevers gerichter naar personeel kunnen zoeken.

Zadkine opent modeatelier

De bedrijven reageerden enthousiast op het idee dat Zadkine komend studiejaar een modeatelier in de school opent. Dit voorziet onder andere in een behoefte van ontwerpers: zij hebben vaak kleine opdrachten, waar in de regio tegenwoordig weinig mogelijkheden voor zijn. Voor studenten bieden deze kleine producties juist een prachtige kans om ervaring op te doen en van elkaar te leren. Studenten op niveau 4 gaan zelfs leiding geven aan studenten op niveau 2 en 3.

Opvallende ontwikkeling in de branche

Opvallend is dat de kapsalons, beautycenters en modeateliers steeds meer raakvlakken met elkaar ontdekken. Hier sluit de interne verhuizing van de opleidingen Kapper, Schoonheidsspecialist en Mode mooi bij aan. Vanaf september 2016 zitten deze opleidingen dicht bij elkaar in het Technikon gebouw in Rotterdam Centrum. Dit maakt onderlinge afstemming eenvoudiger. Door de huidige renovatie van het pand komen de studenten in een geheel vernieuwde onderwijsomgeving met prachtige, eigentijdse praktijklokalen.